راهنمای جامع ساخت و ساز

برای تهیه کالاهای ساختمانی استاندارد و معتبر ایران

با بهار می آییم

به زودی ...

بر اساس مصوبه 24 شهریور 1384 هیئت وزیران، هرگونه ساخت و ساز با مصالح و لوازم استاندارد، الزامی است.

رهبرمعظم انقلاب در پیام نوروزی خود؛سال ۱۳۹۴ را سال «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی» نامگذاری کردند.

محصولات جدید خارجی

31 اردیبهشت ماه چهارمین نشست تخصصی (کار آفرینی و افزایش صلاحیت های حرفه ای) توسط راهبر مهندسان ساختمان برگزار می شود.

1394/1/26 15:00

نیروی انسانی متخصص، بالاترین سرمایه هر جامعه ای محسوب می گردد که توجه به این مهم با برنامه ریزی مناسب در دو حوزه آموزش و اشتغال، موجبات رشد و پویایی آن جامعه را فراهم می نماید
برگزاری چهارمین نشست تخصصی «راهبر مهندسان ساختمان» با همکاری «دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران» با موضوع: «کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای» نیروی انسانی متخصص، بالاترین سرمایه هر جامعه ای محسوب می گردد که توجه به این مهم با برنامه ریزی مناسب در دو حوزه آموزش و اشتغال، موجبات رشد و پویایی آن جامعه را فراهم می نماید. از طرفی عامل اصلی ترس از آینده، فقدان برنامه ریزی صحیح در گذشته و حال و نهایتاً آماده نبودن برای مواجهه با بحرانها و چالشهای پیش رو می باشد. در این میان، یکی از چالشهای بسیارمهم برای جامعه مهندسان ساختمان، حجم تعداد فارغ التحصیلان مرتبط با هفت تخصص تعریف شده در نظام مهندسی ساختمان و جذابیت اخذ صلاحیتهای حرفه ای در سه حوزه طراحی، اجرا و نظارت ساختمان می باشد که پیش بینی می شود چنانچه برای آن برنامه ریزی صحیح و به موقعی انجام نپذیرد، بازارهای کار در این حوزه ها دچار بحران گردد. خلاقیت، ابتکار و هوش بالای جامعه مهندسان ساختمان و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ظرفیتی را ایجاد نموده است که امکان برنامه ریزی صحیح و کارآمد برای گذر از چالشهای یاد شده و کنترل و مدیریت بحران پیش رو، دور از انتظار نیست. بندهای 2و3 از ماده2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صراحتاً توجه به مشاغل و حرفه های مهندسی و تلاش جهت رشد و اعتلای مهندسی در کشور را بعنوان اهداف و خط مشی این قانون برشمرده است. همچنین بند2 از ماده15 در قانون مذکور نیز برنامه ریزی جهت رشد و اعتلای حرفه های مهندسی و مشاغل مرتبط با آن را به دوش اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها نهاده است. از طرفی بند7 از ماده2 همان قانون، اطمینان از ایمنی و بهداشت، بهره دهی مناسب، تأمین آسایش و صرفه اقتصادی در ساختمانها، فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی را درجهت حمایت ازمردم بعنوان بهره برداران اصلی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملی را از اهداف اصلی وضع مقررات ملّی ساختمان اعلام نموده است. باتوجه به ظرفیتهای قانونی موجود، پیش بینی صلاحیتهای جدید افزون بر سه صلاحیت موجود(طراحی، اجرا و نظارت) نظیر؛ صلاحیت ایمنی، صلاحیت نگهداری و تعمیر، صلاحیت انرژی و سایر صلاحیتها متناسب با مباحث مقررات ملی ساختمان و با داشتن استدلال و عقبه کارشناسی لازم و البته پیش بینی و تأمین بازار کار اولیه، می تواند مورد توجه و برنامه ریزی جامعه مهندسان ساختمان و مسئولین ذیربط قرار گیرد. اهتمام جدی و عملی به موضوع کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای در حوزه ساختمان، به طور حتم می تواند در رشد اقتصادی و فرهنگی کشور تأثیر به سزایی داشته باشد. رشد اقتصادی از این حیث که زیرساختهای اولیه برای اشتغال خیل عظیم متخصصان و حرفه مندان این عرصه فراهم می گردد و از اتلاف هزینه های آموزشی و خروج نیروی انسانی متخصص از تخصص آموزش دیده، جلوگیری خواهد شد و رشد فرهنگی از این حیث که ضمن جلب رضایت نیروی انسانی متخصص، تلاش جهت کسب مهارتهای حرفه ای برای افزایش کیفی ارائه خدمات مهندسی ساختمان و در نهایت حفظ سرمایه های کشور فراهم می گردد. براین اساس مهندسین و متخصصین «دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران» و «جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان» با درک این واقعیت برآنند که با برگزاری نشست تخصصی مشترک با عنوان «کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای» در محورهای تعیین شده ذیل در سی و یکم اردیبهشت ماه سال94، به بحث و بررسی این موضوع بپردازند و برای این منظور دست همکاری تمامی صاحبنظران و نخبگان جامعه مهندسی ساختمان را به گرمی می فشارد و از یادداشت ها و مقالات ارزنده آن ها جهت ارائه در نشست مذکور استقبال می نمایند. محورهای نشست: 1- ارتباط اخلاق مهندسی با نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای مهندسان ساختمان 2- نقاط ضعف و قوت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای 3- کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای و نقش آن در رشد فرهنگی و اقتصادی مهندسان ساختمان 4- بررسی ظرفیتها و صلاحیتهای حرفه ای مشترک و انحصاری در هفت رشته تخصصی ساختمان 5- نقش اعضای حقیقی و حقوقی نظام مهندسی ساختمان در کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای 6- نقش دفاتر و شرکتهای خدمات مهندسی ساختمان در کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای 7- نقش سازمانها، دولت و مجلس در کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای مهندسان ساختمان جهت کسب اطلاعات بیشتر، ارسال یادداشت و مقاله و همچنین ثبت نام در نشست تخصصی مذکور، به آدرس: www.Lobe.ir مراجعه فرمایید.